สินค้าของเรา

เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กรูปพรรณ
รีดเย็น

เหล็กรูปพรรณ
รีดร้อน

เหล็กเส้นก่อสร้าง/เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม

Round Bars

เหล็กข้ออ้อย

Deformed Bars

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น

เหล็กท่อกลม

Carbon Steel Pipe

เหล็กท่อเหลี่ยม

Square Tube

เหล็กท่อแบน

Rectangular Tube

เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

Light Lip Channel

เหล็กท่อกลมเคลือบสังกะสี GI

Galvanized Steel Pipe

เหล็กแป๊ปเหลี่ยมเคลือบสังกะสี GI

Galvanized Square Tube

เหล็กแป๊ปแบนเคลือบสังกะสี GI

Galvanized Rectangular Tube

เหล็กตัว C เคลือบสังกะสี GI

Galvanized Light Lip Channel

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

เหล็กไอบีม

I-beam

เหล็กเอชบีม

H-beam

เหล็กไวด์แฟรงค์

Wide-Flange

เหล็กรางน้ำ

Channel

เหล็กแบน

Flat Bar

เหล็กฉาก

Equal Angle

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

Square Bar

บริษัท สยามชัสตีล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็กเส้น
เหล็กข้ออ้อย เหล็กม้วน เหล็กรูปพรรณ และเหล็กแปรรูปทุกชนิด

77/1 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

(+66) 02-431-9801, 02-431-9808

(+66) 02-431-9809-10

หน้าหลัก

ซื้อสินค้าออนไลน์

สินค้าของเรา

ติดต่อเรา

Copyright 2020 SIAMCHAI STEEL CO.,LTD © All Rights Reserved

ติดต่อสยามชัย

@SIAMCHAISTEEL

เลือกภาษา TH/EN

บริษัท สยามชัสตีล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กม้วน เหล็กรูปพรรณ และเหล็กแปรรูปทุกชนิด

77/1 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

(+66) 02-431-9801, 02-431-9808

(+66) 02-431-9809-10

ติดต่อสยามชัย

@SIAMCHAISTEEL

เลือกภาษา TH/EN

Copyright 2020 SIAMCHAI STEEL CO.,LTD © All Rights Reserved